enova 120x120 B Workflow Workflow

Organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy

Co to jest workflow? Systemy informatyczne od lat wspierają prowadzenie biznesu. Praktycznie każdy obszar działalności firmy może zostać usprawniony przy wykorzystaniu oprogramowania ERP. Wdrożenia systemów tego typu w organizacjach przynoszą ogromne, wymierne korzyści. Niejednokrotnie jednak przedsiębiorstwa rozszerzające zakres wykorzystania technik informacyjnych
napotykają na problemy związane z wprowadzeniem mnogości rozwiązań. Stosują na przykład jeden system do obsługi klienta, drugi do prowadzenia księgowości, kolejny do obiegu spraw wewnętrznych, jeszcze inny do procesowania dokumentów itd. W efekcie użytkownik traci kontrolę nad tym, co i jak ma wykonać, nie wie też, jaki etap realizacji osiągnęły zadania. Rozwiązaniem tych trudności są systemy do zarządzania przepływem pracy (ang. workflow), które w jednym miejscu zbierają informacje pochodzące z różnych obszarów działalności firmy. Oprogramowanie prezentuje powiadomienia o konieczności podjęcia aktywności w spójny, zrozumiały sposób, jednocześnie umożliwiając realizację związanych z nimi zadań bezpośrednio z poziomu interfejsu. System umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych przez grupę ludzi pracujących w różnych departamentach przedsiębiorstwa. Porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy niezależnie od obszaru firmy. W ten sposób organizuje przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, zawsze według odpowiednich procedur zarządczych.

Dla kogo:

  • Firmy, które chcą usystematyzować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach
  • Funkcjonalność:

Za jego pośrednictwem łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych. Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.

TOP