Oprogramowanie ERP

                     enova365 logo RGB-01 zielony

 

System enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania firrmami oraz instytucjami. Składa się ze zintegrowanych ze sobą i wykorzystujących wspólną bazę danych modułów, z których każdy odpowiada za określony obszar działalności organizacji i wspomaga występujące w jego obrębie procesy. enova365 to w 100% polski produkt. Pełny ERP: CRM, Handel, Finanse, HR oraz Workflow. Produkt bazuje na kilkunastoletnim doświadczeniu zespołu w budowaniu programu wspierającego procesy w firmach. Jest gotowy do pracy w średnich i dużych polskich firmach lub do integracji w oddziałach międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce, pracujących na zagranicznych systemach. Jego przewagą jest bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów prawa i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur.Z systemu można korzystać stacjonarnie oraz w chmurze – logując się do aplikacji przez przeglądarkę internetową, a dzięki dodatkowym interfejsom opartym o zasady Modern UI, z systemu można korzystać również mobilnie (na tabletach i smartfonach). To pierwszy w Polsce system ERP, który przystosowany został do urządzeń dotykowych (Windows 8, Windows Phone), które umożliwiają korzystanie z aplikacji za pomocą gestów.

  enova 120x120 B CRM    enova 120x120 B Handel     enova 120x120 B Ksiegowosc    enova 120x120 B Ksiegowosc    enova 120x120 B KadryPlace   enova 120x120 B Workflow   

       CRM                   Handel                    Księga Handlowa        Księga Podatkowa          Kadry i Płace                  Workflow
enova 120x120 B Pulpit     enova br 
     Pulpit                           Biura Rachunkowe

enova 120x120 B CRMCRM relacje z klientami

Funkcjonalność oferowana przez moduł CRM (ang.Customer Relations Management - zarządzanie relacjami z klientami)

enova 120x120 B KsiegowoscKsięga Podatkowa

Przeznaczona do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

 

enova 120x120 B Pulpit Pulpit Kontrahenta

Platforma internetowa Pulpit Kontrahenta to klasyczne rozwiązanie typu B2B kierowane do firm będących kontrahentami (odbiorcy/dostawcy).

enova 120x120 B HandelHandel

Moduł Handel wspiera prowadzenie działalności sprzedażowej przedsiębiorstw o różnych profilach.

enova 120x120 B KadryPlaceKadry i Płace

Kadry Płace systemu ERP enova365 skutecznie wspomaga zarządzaniezasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

enova br Biura Rachunkowe

Biura Rachunkowe i Kancelarie Podatkowe to jedna z najważniejszych grup użytkowników enova365.

enova 120x120 B KsiegowoscKsięga Handlowa

Przeznaczona jest do księgowania w oparciu o plan kont, ewidencjonowania dokumentów, księgowania, a także sporządzania deklaracji

enova 120x120 B Workflow Workflow

Organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy

TOP