enova 120x120 B HandelHandel

Moduł Handel wspiera prowadzenie działalności sprzedażowej przedsiębiorstw o różnych profilach.

Podstawowe funkcje umożliwiają tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT. W standardzie dostępne są też podstawowe raporty. Zaawansowane raportowanie umożliwia moduł enova365 Analizy Wielowymiarowe.

Sprzedaż

Program służy do wystawiania m.in.: faktur (netto albo brutto), paragonów, faktur korygujących
(ilościowo-wartościowych), faktur proforma oraz zaliczkowych. Dokumenty mogą być rejestrowane w dowolnych walutach. Transakcje WDT wspiera elektroniczna obsługa deklaracji Intrastat. System zapewnia kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Liczba kas i rachunków jest nieograniczona. System pozwala na rozszerzenie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów umożliwiając wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały. Mechanizm pozwala na dostosowanie systemu do potrzeb branżowych.

Dla kogo:

  • Firmy handlowe
  • Firmy handlowo-usługowe
  • Firmy produkcyjne
  • Firmy budowlane
  • Firmy oferujące stałe lub cykliczne usługi
  • Administracja publiczna
TOP