enova 120x120 B KsiegowoscKsięga Handlowa

Przeznaczona jest do księgowania w oparciu o plan kont, ewidencjonowania dokumentów, księgowania, a także sporządzania deklaracji

oraz sprawozdań bieżących i okresowych.To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które usprawnia im codzienną pracę, a także zamykanie miesiącai roku obrachunkowego. Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). System zawiera szereg dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane są i drukowane deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7 z możliwością tworzenia, podpisywania i przesyłania deklaracji w postaci elektronicznej. System filtrów definiowanych przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania istotnych informacji w dowolnym momencie roku obrachunkowego. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – daje możliwość samodzielnego modyfikowana i dostosowywania funkcjonalności do potrzeb użytkowników. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, w ramach aplikacji dostępnych jest szereg modułów związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, ewidencją powtarzanych dokumentów oraz operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora.

Dla kogo:

  • Pracownicy Działu Księgowości i Finansów
  • Kapitałowe spółki prawa handlowego (spółka akcyjna i z o.o.)
  • Spółki osobowe prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna)
TOP